Методика

Унікальна авторська методика «Smart Memory Teach» є наріжним каменем організації роботи нашого Центру. Вона заснована на багаторічному досвіді роботи з учнями та студентами. Фундаментом методики є сучасні підходи до організації навчального процесу, технології візуалізації та запам'ятовування, системи регулярного контролю знань, що неодноразово були висвітлені у відповідних публікаціях та обговорені на конференціях. Основні засади методики були схвалені професорсько-викладацьким складом провідних ВНЗ м. Києва та педагогами-методистами, а також апробовані протягом тривалого часу на практиці.

Основні принципи методики «Smart Memory Teach»: